Організація професійного навчання.

В останні роки освіті в Україні приділяється надзвичайно велика увага.  У сучасних умовах формальна освіта втрачає свою монополію, тому що не дає стопроцентної гарантії інтеграції на ринку праці. Суспільні зміни, науково-технічний прогрес, економічна та політична динаміка в світі і в Україні  спонукають до пошуку нових підходів та моделей освіти, які створюють умови для безперервного процесу навчання.

Освіта розширює сфери свого існування: межі між навчанням та вільним часом стають все менш помітними; з'являються нові комбінації роботи та навчання; вільний час інвестується у вивчення іноземних мов та пізнання нових культур. Все частіше актуальним стає саме неформальне навчання.

Неформальне професійне навчання – це набуття особою професійних знань, умінь і навичок, яке не має чітких правил у виборі місця набуття, строку та форми навчання. За допомогою підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями, працівники підприємства зможуть підтвердити або підвищити свою кваліфікацію та отримати свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Міністерство соціальної політики затвердило перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 16.03.2016 № 256 професії зварник, кухар, охоронник увійшли в цей перелік робітничих професій.

Підтвердити кваліфікацію можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну.

Організація роботи з підтвердження кваліфікації здійснюється Державною службою зайнятості та її територіальними органами.

Відповідний територіальний орган Державної служби зайнятості розглядає заяву особи, яка виявила бажання підтвердити результати неформального навчання, та видає направлення до суб’єкту підтвердження (підприємство, установа, організація, що здійснюють підтвердження кваліфікації).

Підтвердження кваліфікації здійснюється суб’єктами підтвердження за умови їх відповідності вимогам, установленим Мінсоцполітики та Міністерством освіти і науки

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб з робітничих професій може здійснюватися за рахунок:

- власних коштів особи;

- коштів роботодавця - у разі підтвердження кваліфікації найманого робітника.

Результати неформального професійного навчання за робітничими професіями дозволяють визнати рівень робітничої кваліфікації людини незалежно від способу її отримання, забезпечити конкурентоспроможність і розширити можливості працевлаштування; скоротити терміни професійного навчання.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, суб’єктом підтвердження видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання встановленого зразка.

У разі виявлення у особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, на підставі рішення комісії суб’єктом підтвердження видається кандидату сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Результати неформального професійного навчання за робітничими професіями підтверджуються документами встановленого зразка: свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання або сертифікатом оцінювання результатів неформального професійного навчання встановленого зразка.

На сьогоднішній день визначені навчальні заклади - суб’єкти підтвердження результатів неформального професійного навчання за професією «Кухар, 3-6 розряду»:

Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» - кухар , 3-6.

Державний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» -

Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету - кухар , 3-6.

Інформацію стосовно процедури підтвердження результатів неформального професійного навчання можна отримати в нашому або будь-якому базовому центрі зайнятості та у вказаних навчальних закладах.

Перелік необхідних документів, що надає особа до базового центру зайнятості для здійснення процедури підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями:

заява про підтвердження кваліфікації;

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання (для імігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні);

посвідчення біженця (для біженця);

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб);

копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності), та документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);

оригінал документа про освіту (за наявності). У разі іноземного документа про освіту особа подає також відповідну довідку про його визнання;

одна фотокартка розміром 3х4 сантиметри;

медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою);

лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).

Детальну інформацію про можливості здійснення процедури підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями можна отримати в Білгород-Дністровському центрі зайнятості за аресою: м.Білгород-Дністровський, вул.Миколаївська,12. Тел..(04849) 3-13-20, 3-58-61
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44