ЗАПИТАННЯ Працівник при звільненні не отримав трудову книжку. Чи можна преслати її працівникові поштою?

ВІДПОВІДЬ Трудову книжку звільненого працівника допускається пересилати поштою з доставкою на зазначену ним адресу, але тільки за письмовою згодою працівника.

Ст. 47 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) встановлено, що  власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Дії роботодавця щодо трудових книжок визначено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29.07.1993 р. № 58 (далі – Інструкція №58).

Згідно з п. 4.1 Інструкції №58 власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку у день звільнення із внесеним до неї записом про звільнення.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то роботодавець у цей день надсилає працівникові поштове повідомлення з вказівкою про необхідність отримання трудової книжки у зв’язку зі звільненням.

Бажано надсилати таке повідомлення «рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення» - листа працівником, оскільки у разі виникнення трудового спору, у роботодавця буде до­датковий доказ щодо відсутності його вини у затримці видачі пра­цівнику трудової книжки.

Можна запросити від працівника його згоду на пересилання трудової книжки поштою на вказану ним адресу.

Отримавши від працівника таку згоду із зазначенням адресу, роботодавець, керуючись пунктом 4.2 Інструкції № 58, надсилає працівникові трудову книжку на адресу, вказану працівником.

Якщо письмової згоди на пересилання трудової книжки по­штою роботодавцем не отримано, то слід керуватися нормами пункту 6.2 Інструкції № 58, відповідно до яких трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Піс­ля цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберіга­ються в архіві протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

Таким чином трудову книжку можна пересилати поштою лише за письмовою згодою працівника (п. 4.2 Інструкції №58).

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області І.Б.Сорокін
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44