1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 - 7 років.

В місті Білгороді-Дністровському така оцінка розроблена Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя»

На сьогоднішній день в місті діє нормативна грошова оцінка земель, затверджена рішенням №98-V від 28.09.2006 року, яка була розроблена Українським науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто».

З часу розроблення попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури міста здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, електромережі, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості. Фактично забудовано більше 77% земель міста. В місті з’явилося централізоване газопостачання.

Прийняття цього регуляторного акта передбачає використання нормативної грошової оцінки земель міста Білгорода-Дністровського для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

2. Цілі державного регулювання.

- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Білгорода-Дністровського;

- врегулювання правовідносин між Білгород-Дністровською міською радою (власником землі)) та суб'єктами земельних відносин;

- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

- збільшення доходів міського бюджету від надходжень плати за землю;

- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми:

1.Застосування для визначення плати за землю нормативно-грошову оцінку затверджену рішенням Білгород-Дністровської міської ради №98-V від 28.09.2006 року, з урахуванням коефіцієнтів індексації за минулі роки. Однак з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, електромережі, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості. В місті з’явилося централізоване газопостачання.

2. Прийняття даного регуляторного акта.

Оскільки необхідність перегляду нормативно-грошової оцінки визначена ст.18 Закону України «Про оцінку земель», виникла нагальна потреба у прийнятті даного рішення.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми.

Розробка і запровадження регуляторного акту, орієнтованого на реалізацію Закону України „Про оцінку земель", дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації землі.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження цього регуляторного акта забезпечить:

- введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Білгорода-Дністровського;

- практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель міста для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;

- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.

Враховуючи неможливість розв'язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб'єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

Таблиця вигод та витрат:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати


Інтереси органу місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України. Зростання надходжень до бюджету міста від плати за землю.


Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Білгорода-ДністровськогоІнтереси суб'єктів господарювання

Чітка і прозора процедура укладення договорів оренди

Обов'язковість внесення орендної плати та сплати земельного податку

Інтереси громадян

Регулювання та планування надходжень до міського бюджету, більш ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери міського господарства.

Обов'язковість внесення орендної плати та сплати земельного податку


7. Строк дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта 5-7 років.

8. Показники результативності регуляторного акта:

Розмір надходжень до бюджету від плати за землю (земельний податок та орендна плата).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проводитися на підставі аналізу сум надходжень від плати за землю до міського бюджету.

Цільова група: фізичні та юридичні особи, які мають у власності чи користуванні земельні ділянки на території м. Білгорода-Дністровського.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене протягом першого кварталу після набрання ним чинності, яке відбудеться 01.01.2014 року.

В.о. начальника Управління

комунальної власності В.В. Наказнова
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44