Продовжуємо тему виправлення помилок в персональних даних застрахованих осіб.

Умовно всі помилки в пенсійній і ЄСВ-звітності роботодавців можна поділити на два види: несумові помилки (коригування персональних даних або їх доповнення) і помилки в сумових показниках (база нарахування ЄСВ, сума ЄСВ).

Перелічимо реквізити, при заповненні яких страхувальники найчастіше допускають несумові помилки:

— громадянство особи (реквізит «Громадянин України»);

— код категорії застрахованої особи (реквізит «Код категорії ЗО»);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, що мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) (реквізит «Податковий номер або серія та номер паспорта»);

— П. І. Б. застрахованої особи (реквізит «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО»);

— кількість календарних днів перебування в трудових/цивільно-правових відносинах (дата початку/закінчення трудових/цивільно-правових відносин), тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження зарплати і у зв’язку з вагітністю та пологами;

— код підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (спеціальний стаж) (реквізит «Код підстави для обліку спецстажу») тощо.

Важливо! Порядок виправлення помилки в персональних даних залежить від періоду, в якому її припустилися.

Що ж, давайте розглянемо, як діяти бухгалтерові, якщо він виявив помилку, якої припустилися в у звітних місяцях 2010 року

Помилки, яких припустилися в персональних даних працівника за місяці 2010 року, виправляємо відповідно до вимог Постанови правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1 (далі Порядок 26-1) заповнюючи форму звіту, що діяла у 2010 році.

Важливо! Якщо страхувальник припустився помилки в П. І. Б. застрахованої особи, даних про початок або припинення трудових відносин, він діє таким чином:

по-перше, повідомляє до органу ПФУ про помилку, подавши заяву з проханням провести перевірку періоду, в якому була виявлена помилка (Постанова правління ПФУ від 03.12.2013 р. № 25-2. );

по-друге, за результатами проведеної перевірки формує таблицю 5 додатка 4 до (Порядок 26-1) з відміткою «коригуюча» за той місяць 2010 року, в якому припустилися помилки, з правильними даними про застраховану особу (до таблиці вносяться всі реквізити, а не тільки відкориговані).

Зазначимо, що на підставі поданої таблиці 5 додатка 4 з відміткою «коригуюча» буде проведена технологічна заміна попередньо накопичених даних в обліковій картці особи на актуальні дані.

Звертаємо увагу: навіть якщо помилка в П. І. Б. працівника продубльована в інших таблицях (6, 7 або 8) звіту, окремо виправляти їх не потрібно;

Завдяки коригуванню через таблицю 5 у базі П. І. Б. застрахованої особи автоматично будуть замінені на правильні в усіх таблицях.

По-третє, супроводжує заповнену таблицю 5 з відміткою «коригуюча» Переліком таблиць звіту і подає в ПФУ.

Тепер розглянемо, як діяти страхувальникові за ситуації, коли помилки припустилися в коді страхувальника, звітному місяці, номері облікової картки застрахованої особи (ідентифікаційному номері), коді підстави для обчислення спецстажу. Щоб виправити таку помилку, страхувальник:

по-перше, інформує орган ПФУ про виявлену помилку і подає заяву з проханням провести перевірку періоду, в якому була виявлена помилка;

по-друге, формує відповідну таблицю (5, 6, 7 або 8) додатка 4 до Порядку № 26-1 з відміткою «скасовуюча» за той звітний період 2010 року, в якому припустилися помилки у вказаних вище реквізитах, повторюючи неправильні реквізити. На підставі поданих документів з відміткою «скасовуюча» недостовірні дані облікової картки вилучаються з переліку тих, що діють для використання, але залишаються в електронному архіві для збереження звітності;

по-третє, формує відповідну таблицю зі статусом «початкова» з правильними реквізитами;

При виправленні помилок у персональних даних зміни в сумах нарахованого заробітку або доходу і сумах страхових внесків за звітний місяць не допускаються.

в-четверте, складає і додає до таблиць Перелік таблиць звіту, відмітивши в реквізиті «Звіт за місяць» той місяць, у звіті за який припустилися помилки.

Готовий скасовуючий звіт роботодавець подає до управління ПФУ.

Начальник відділу адміністрування, супроводження

інформаційних систем, електронних реєстрів та

захисту інформації

Марунченко Л. Д.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44

Контактний центр:
(цілодобово)
тел. 04848 3-33-33
тел. 067-333-06-23