КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» повідомляє про намір будівництва залізничного переїзду по вул. Сонячній

11-05-2017 10:21 346


КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» повідомляє про намір будівництва залізничного переїзду по вул. Сонячній в м. Білгород-Дністровський Одеської області. Також проектом передбачається будівництво КПП.

Інженерне забезпечення об’єкта запроектовано шляхом підключення до існуючих міських інженерних мереж.

Електропостачання передбачається від існуючих електромереж.

Водопровід КПП підключається до існуючої мережі водопостачання. Каналізування переїзного поста відбувається в існуючу мережу каналізації.

Джерелом системи опалення є електрокотел. Вентиляція приміщень припливно-витяжна з природним спонуканням.

ТОВ «Екосол – Проект» виконав розділ «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище» за робочим проектом будівництва зазначеного об’єкта. В результаті проведених робіт встановлено:

1. Вплив на атмосферне повітря – в межах нормативних показників.

Джерелом утворення шкідливих речовин є: робота ДВЗ вантажного автотранспорту при тимчасовій зупинці на переїзді.

На об’єкті передбачається 1 джерело викиду ЗВ. Річні викиди забруднюючих речовин від роботи об’єкта складуть 0,09054 т/рік.

Екологічний податок не розроховувався, оскільки на об’єкті відсутні джерела, що нормуються.

Максимальні приземні концентрації від викидів об’єкта, не перевищують ГДК атмосферного повітря.

2. Вплив на поверхневі водні об’єкти не передбачається. Вплив на грунт і земельні ресурси при експлуатації об’єкта – відсутній.

3. Акустичний вплив у межах нормативних показників.

Проектований об’єкт не входить до переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять екологічну небезпеку.

Виконаний аналіз впливу об’єкта на навколишнє середовище, що за сукупністю всіх розглянутих факторів, можна зробити висновок, що в режимі нормальної технологічної експлуатації не виникне негативних процесів у навколишньому природному середовищі району, а також негативних соціально – економічних наслідків, а ризик аварійних ситуацій та їх можливих наслідків зводиться до мінімуму.

Об’єкт відповідає всім нормам і вимогам Законів України «Про охорону атмосферного повітря» та «Про охорону навколишнього природного середовища», а також ДСП – 96 «Планування і забудова населених пунктів».
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44