Впродовж січня 2020 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 1174 безробітних, що на 255 безробітних більше ніж у січні 2019 року. Серед загальної чисельності безробітних – 65,1% складали жінки (764),  17,3 % (307) - молодь до 35 років, 53,7% (630) – мешканці сільської місцевості. Перебувало 57 безробітних з числа вивільнених громадян.

Найбільша частка безробітних спостерігається серед людей з загальною середньою освіту 41,4% , вищу освіту мають 38,2% безробітних, 20,4 % - професійно-технічну освіту.

Станом на 01.02.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 1110 безробітних, що на 241 безробітного більше ніж станом на 01.02.2019.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 723 особи - жінки, 282– молодь у віці до 35 років, 204 особи мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 599 осіб проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець січня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 109 безробітних,

Професіонали – 79,

Фахівці – 127,

Технічні службовці – 71,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 307,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 19

Кваліфіковані робітники з інструментом – 59,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 159,

Найпростіші професії та особи без професії - 180

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 197 вакансій (що на 5 вакансій більше ніж у січні 2019року), які подали  83  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 44,2 % (87) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої – у 51,8% (102), більше середньої заробітної плати – у 4% (8) вакансій; 18 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5352,9 грн. (що на 196,5 грн. більше ніж у січні 2019р), а середня тривалість укомплектування склала 14 днів. За сприянням центру зайнятості було укомплектовано 44 вакансії, рівень укомплектування становить 22,3%.

Кількість претендентів на одну вакансію - 12 осіб.

Станом на 01.02.2020 в центрі зайнятості зареєстровано 93 актуальні вакансії.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець січня 2020 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 7 вакансій,

Професіонали –26,

Фахівці – 13,

Технічні службовці – 4,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 6,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 3

Кваліфіковані робітники з інструментом -8

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 14,

Найпростіші професії та особи без професії - 12

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 52 незайнятих громадяна, в тому числі 17 осіб, що мали статус безробітного, з них:

4 особи працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю (в т.ч. 2 мешканця сільської місцевості).

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у звітному періоді склала 109 календарних днів.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними - 145 календарних днів.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця направлено на роботи тимчасового характеру 32 безробітних (30 осіб - мешканці району, 2 особи – мешканці міста).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня 2020 року статус безробітного мали 15 осіб з інвалідністю, в т.ч. 6 осіб проживають у сільській місцевості, 1 особа працевлаштована. База даних налічувала 22 вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Станом на 01.02.2020 в центрі зайнятості перебуває 13 безробітних з інвалідністю, вакансій для їх працевлаштування - 13.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання, підготовку, перепідготовку проходило 82 безробітних (14 осіб - мешканці міста, 68 осіб – мешканці району).

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 1496 осіб, 979 з яких безробітні, в т.ч. 628 жінки, 243 особи з числа молоді, 190 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 1257 профінформаційних послуг, 654 профконсультаційних послуг (в т.ч. 73 послуги із застосуванням психодіагностики), 1 послуга з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським, районним управліннями освіти та відділами освіти ОТГ. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 144 учнів.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 11 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО, з них звернулося у звітньому періоді 3 особи.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 20 демобілізованих учасників АТО, з них звернулося у звітньому періоді 2 особи, 1 безробітний працевлаштований, 1 особа проходила профнавчання. Продовжують перебувати 18 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 934 безробітних, що на 191 особу більше ніж станом на 01.02.2019, середній розмір допомоги по безробіттю у січні становив 3185,6грн., що на 305,4 грн. більше ніж у січні 2019 року Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1630,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 610,00 грн. Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 8408грн.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44

Контактний центр:
(цілодобово)
тел. 04848 3-33-33
тел. 067-333-06-23