Оголошення про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» (Білгород-Дністровська міська рада)

07-04-2017 15:55 700
категорія: Вакансії


Найменування підприємства

скорочене


КП «Білгород-Дністровськводоканал»

ЄДРПОУ 20937068

Юридичне та фактичне

місцезнаходження


пров. Водопровідний,1

м. Білгород-Дністровський,

Одеська область, 67700

Основні напрями діяльності

підприємства

(мета та предмет діяльності)


Підприємство проводить економічну, виробничо-господарську та інші види

діяльності, визначені Статутом,

з метою найбільш повного задоволення

потреб населення в зборі, очищенні та постачанні води, послугами високої якості, а також одержання відповідного

прибуткуВідомості щодо приймання документів для участі в конкурсі


Строк і місце приймання

документів


Документи приймаються до 17 години

26 квітня 2017 року у Відділі з питань кадрової роботи Білгород-Дністровської міської ради (вул. Михайлівська, 56,

м. Білгород-Дністровський, )

Номер телефону для довідок


27210


Перелік документів,

необхідних для участі в

конкурсі


Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі - кандидат), подає

особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) ксерокопії першої та другої (у разі заповнення – 3 - 6) сторінок паспорта

громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце

реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у

зв'язку з втратою паспорта;

3) автобіографію кандидата, що обов'язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім'я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім'ї, місце

реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу

електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) чотири фотографії кандидата розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових

носіях та в електронному вигляді;

5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

6) копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

7) копію військового квитка (для військовозобов'язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування за минулий рік за формою, встановленою

Національним агентством з питань запобігання корупції (електронна форма).

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Особа пред'являє оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких

подаються ним до конкурсної комісії.Відомості щодо розробки конкурсних пропозицій


Після ухвалення рішення про

допуск кандидата до участі

у конкурсі


Протягом 3 календарних днів з дня

отримання відомостей про фінансово-економічне становище підприємства,

розробити конкурсні пропозиції

та подати їх Комісії, кінцевий термін 28 квітня 2017 рокуПерелік вимог до кандидатів на посаду керівника підприємства

Кандидатом на посаду

директора підприємства може

бути особа, яка:


1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або

магістр;

2) має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

3) вільно володіє державною мовою;

4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки;

5) щодо якої відсутні обставини, передбачені чинним законодавством;

6) відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

Посадові обов’язки

директора підприємства


Директор здійснює поточне керівництво підприємством, забезпечує працюючих роботою, організує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства,

передбачених чинним законодавством, статутом підприємства та контрактом.

Директору належать закріплені за ним повноваження і права, які передбачені

статутом підприємства, контрактом та законодавчими і іншими нормативно- правовими актами.

Інформація про строковість

призначення на посаду


Призначення здійснюється строково,

умови оплати праці регулюються умовами контраку, укладеного виконавчим комітетм Білгород-Дністровської міської ради в особі міського голови та керівником комунального підприємства

Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44