1. Хто має право на пільгове пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на роботах у сільському господарстві

Правом на пільгове пенсійне забезпечення користуються:

- трактористи — машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства;

- жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками — операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства;

- жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей до 14 — річного віку.

2. Які умови, за яких призначаються пільгові пенсії

Трактористам:

Чоловікі, які працюють трактористами — машиністами і безпосередньо

зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу — не менш як 30 років, з них не менш як 20 років на такій роботі.

За відсутності 30 років стажу роботи в період до 1 квітня 2024р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення 55 — річного віку такого страхового стажу:

з 1 квітня 2017 до 31 березня 2018р. - не менш як 26 років шість місяців;

з 1 квітня 2018 до 31 березня 2019р. - не менш як 27 років;

з 1 квітня 2019 до 31 березня 2020р. - не менш як 27 років шість місяців;

з 1 квітня 2020 до 31 березня 2021р. - не менш як 28 років;

з 1 квітня 2021 до 31 березня 2022р. - не менш як 28 років шість місяців;

з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023р. - не менш як 29 років;

з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024р. - не менш як 29 років шість місяців.

До трактористів — машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, належать працівники, які оформлені на роботу трактористами — машиністами, мають відповідні посвідчення, постійно зайняті на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах упродовж повного сезону сільськогосподарських робот у рослинництві і тваринництві.

3. Чи зараховується до пільгового стажу тракториста час страхової військової служби та навчання в професійно — технічному навчальному закладі?

Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу за призовом, особа навчалася за фахом у професійно — технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Час навчання у професійно — технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховується до пільгового стажу, не мають перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Пільгові пенсії дояркам та свинаркам

Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками — операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають після досягнення 55 років і за наявності стажу на таких роботах — не менш як 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування.

До досягнення віку 55 років право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970р. народження і старші після досягнення ними такого віку (залежно від дати народження):

50 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1965;

51 року — з 1 жовтня 1965 до 31 березня 1966р;

51 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1966;

52 року — з 1 жовтня 1966 до 31 березня 1967р;

52 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1967;

53 року — з 1 жовтня 1967 до 31 березня 1968р;

53 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1968;

54 року — з 1 жовтня 1968 до 31 березня 1969р;

54 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1969.

Щодо норм обслуговування тварин

Під нормою обслуговування розуміється кількість голів корів або свиней, закріплених за робітницею, яких вона зобов'язана обслуговувати упродовж установленого робочого дня (зміни) у визначених організаційно — технічних умовах.

Під час призначення таким робітницям пенсій на пільгових умовах ураховується виконання норм обслуговування, встановлених на рівні, не нижчому від технічно обґрунтованих норм.

До технічно обґрунтованих норм належать:

типові міжгалузеві і галузеві (відомчі) норми обслуговування, затверджені в установленому порядку;

норми обслуговування, встановлені на підставі типових міжгалузевих і галузевих (відомчих) нормативів часу на окремі роботи (операції) з урахуванням організаційно — технічних умов обслуговування великої рогатої худоби і свиней у такому господарстві.

У такому самому порядку враховуються норми обслуговування в разі колективного, орендного підряду, інших колективних форм організації та оплати праці, а також у допоміжних сільських господарствах, які не мають самостійного балансу і знаходяться у складі промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств й організацій.

Порядок підтвердження пільгового стажу

У разі звернення робітниці за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органів Пенсійного фонду довідку про стаж роботи дояркою (оператором машинного доїння), свинаркою — оператором і про виконання встановлених норм обслуговування.

Встановлення встановлених норм обслуговування за період починаючи з 1992р. підтверджується даними первинного обліку.

Доярки допоміжних підсобних господарств підприємств, організацій, якщо вони структурно не виділені, в тому числі при райлікарні, користуються правом на пільгову пенсію.

Якщо доярка чи свинарка не виробила встановленого мінімуму вихододнів з поважних причин і колгосп зараховує цей період до загального трудового стажу, то його можна зараховувати до пільгового стажу відповідно до п.“д” ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Виконання норм обслуговування підтверджується довідкою адміністрації колгоспу, радгоспу чи іншого підприємства сільського господарства, де виконується робота, що дає право на цю пенсію.

Додаток

до роз'яснення Міністерства

соціального забезпечення

України

20.01.1992 N 6

Штамп підприємства

від ______ N _________

Довідка

Видана __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що вона працювала

з ______________ по _______________ (назва професії)

з ______________ по _______________ (назва професії)

з ______________ по _______________ (назва професії)

з ______________ по _______________ (назва професії)

з ______________ по _______________ (назва професії)

Зазначені періоди зараховуються до стажу роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення згідно з пунктом "д" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Довідка видана на підставі ______________________________________

(назва документів, які послужили підставою

_________________________________________________________________

для видачі довідки)

для подання в органи Пенсійного фонду України

Керівник підприємства __________________ (прізвище)

Головний економіст (прізвище)

Начальник відділу

кадрів(інспектор по

кадрах) __________________ (прізвище)

М.П.

Право на пенсію чоловіків — доярів

Чоловіки, які працювали доярами (операторами машинного доїння), право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах не мають.

V. Пенсії багатодітним жінкам — працівницям сільського господарства

Жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, пенсія призначається незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 №244 затверджено Порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, відповідно до якого жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро або більше дітей до 14 річного віку, в тому числі усиновлених, пенсії на пільгових умовах призначаються незалежно від віку та наявного трудового стажу.

Права на таку пенсію мають жінки, зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, на

міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форми власності й господарювання.

Основні умови для призначення пенсії.

мати не менше п'яти дітей (в тому числі і усиновлених), при цьому остання (п'ята) дитина має досягти 14-річного віку;

на час звернення за призначенням пенсії (на дату подання заяви та необхідних документів до територіального органу Пенсійного фонду України) жінка обов'язково повинна бути зайнята на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві.

Факт постійної роботи у сільськогосподарському виробництві підтверджується трудовою книжкою та за необхідності довідкою підприємства.

Для визначення віку дітей та їх виховання до 14-річного віку надаються свідоцтва про народження дітей.

Право на призначення пенсії батьку, який працює в сільському господарстві.

Норми пункту “ж” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” застосовуються лише для матерів. Батькам призначення цього виду пенсії законодавством не передбачено.

Визначення належність до працівників, безпосередньо зайнятих у сільськогосподарському виробництві.

Міністерство сільського господарства і продовольства листом від 13.03.1995р. №02-17 повідомило, що працівники, зайняті на роботах на колективних сільськогосподарських підприємствах або зайняті як робітники в радгоспах, на підсобних сільськогосподарських підприємствах заводів, фабрик, відгодівельних пунктів, птахофабрик, кінних і племінних заводів, що виробляють сільськогосподарську продукцію, вважаються працівниками сільськогосподарського виробництва.

Водночас Законом України “Про оплату праці” передбачено, що форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі.

Як правило, згідно із положенням про оплату праці працівникам сільгосппідприємств, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, після закінчення виробничого циклу, нараховується доплата за кінцевими результатами роботи. Більшість підприємств самостійно визначають перелік категорій працівників, оплата яких здійснюється за кількістю і якістю виробленої продукції, або встановлюють конкретний перелік робіт, які включено до технологічного процесу виробництва продукції і за виконання яких провадяться кінцеві розрахунки.

Тому питання віднесення категорій працівників до зайнятих у сільськогосподарському виробництві, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, повинно вирішено адміністрацією підприємства за місцем роботи (підтверджено відповідною довідкою). Насамперед це стосується обліковців на фермі, охоронців та інших (лист Міністерства аграрної політики України від 23.11.2010 №37-22-10/200169).

Якщо жінка на час звернення за призначенням пенсії вже не працює в сільському господарстві

Обов'язковою умовою для призначення пенсії таким жінкам є їхня зайнятість на час звернення за призначенням такої пенсії на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарств, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.

Тобто, якщо жінка звернеться за призначення пенсії тоді, коли вже не працює чи працює не в сільському господарстві, права на пільгову пенсію незалежно від віку вона не матиме.

VI. Підтвердження пільгового стажу за певних обставин

Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо господарство вже не існує і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві. Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1.

Документи, що підтверджують пільговий стаж

Для підтвердження пільгового стажу спеціальною комісією особа подає до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцем проживання(реєстрації) такі документи:

заяву про підтвердження стажу роботи;

довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 1 липня 2004 року та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їхньої ліквідації;

трудову книжку;

документи, видані архівними установами, зокрема: довідку про заробітну плату; копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідку про їхню відсутність), документи, що підтверджують виконання норм обслуговування тварин, зайнятість на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві та виконання встановленого мінімуму вихододнів;

Територіальним управлінням додатково долучаються дані персоніфікованого обліку , якщо робота мала місце після 01.01.1998, та акт зустрічної перевірки.

За потреби особа може подавати інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

VII. Щодо обчислення страхового стажу.

Відповідно до статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення” при обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується за фактичною тривалістю.

Аналогічний порядок обчислення стажу застосовується і тому випадку, коли не встановлювався мінімум трудової участі у господарстві.

При розрахунку стажу роботи в колгоспі жінці, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, слід керуватися спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 06.07.2007 № 342/0/039/98-07, №10990/02.

Слід зазначити, що вказаний розрахунок страхового стажу поширюється лише на членів колгоспу і не застосовується при обчисленні стажу працівників КСП, СВК, фермерських господарств, агрофірм та інших сільськогосподарських підприємств.

Щодо роботи колгоспних спеціалістів.

Відповідно до постанови Ради Міністрі в СРСР від 17.03.1973 № 162 і постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 10.11.1977 № 981 на спеціалістів, які мають вищу або середню спеціальну освіту і працюють за спеціальністю в якості завідуючих, вихователів, музикальних керівників, медичних працівників дитячих дошкільних закладів і спеціалістами закладів культури колгоспів, розповсюджуються умови державного пенсійного забезпечення і соціального страхування, передбачені постановою Ради Міністрів СРСР від 20.07.1964 № 622.

Тобто якщо вказані категорії осіб не були членами колгоспу (членство не підтверджено записами у трудовій книжці чи архівними документами) в стаж зазначеній категорії осіб зараховується весь період роботи в колгоспі без врахування встановленого та відпрацьованого мінімуму трудової участі.

Щодо роботи у фермерському господарстві.

Відповідно до Закону України від 20.12.1991 № 2009-XII “Про селянське(фермерське) господарство” (втратив чинність 29.07.2003) час роботи в селянському (фермерському) господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків (збору) на соціальне страхування.

Згідно із ст.34 Закону України від 19.06.2003 № 973-IV “Про фермерське господарство” члени фермерського господарства і особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, встановленому законом.

Фермерське господарство у встановленому законом порядку реєструється як платник внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків (збору) на соціальне страхування.

Фермерське господарство відповідно до чинного законодавства несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну його членам і особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням своїх трудових обов'язків.

Отже, для правильного обчислення страхового стажу, в разі наявності інформації про роботу в селянському (фермерському) господарстві, в обов'язковому порядку необхідно долучати документи що підтверджують сплату (чи не сплату) внесків (збору) на соціальне страхування.

VIII. Щодо оплати праці

Згідно із статтею 66 Закону України “Про пенсійне забезпечення” у заробіток для обчислення пенсії членам колгоспів включається оплата праці в усіх її видах за роботу в громадському господарстві колгоспу.

При цьому членам колгоспів, інших підприємств сільського господарства, які одержували поряд з грошовою оплатою натуральну, на вартість якої нараховувались страхові внески, ця натуральна оплата при визначені середньомісячного заробітку враховується за державними роздрібненими цінами того періоду, коли провадилась оплата праці.

Щодо оплати праці за кінцевим результантом

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 306 затверджено Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії особам, що у період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць. Дія цього Порядку поширюється, зокрема, на осіб, які до 01.07.1998 працювали в сільському господарстві, були зайняті на сезонних роботах, працювали в старательських артілях, виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами та сплачували внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування і отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць.

Документом, що підтверджує виплату особі заробітної плати за результатами роботи є довідка підприємства, установи, організації про заробіток (дохід) із зазначенням підстави для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконання роботи, оформлена згідно із додатком до зазначеної постанови.

Підставою для виплати заробітку (доходу) за результатами виконаної роботи, що зазначаються у довідці, може бути: законодавчий або інший нормативно-правовий акт чи положення про оплату праці, яким на момент виплати особі заробітної плати (доходу) було передбачено проведення остаточного розрахунку за результатами певного періоду (кварталу, півріччя, року) або після закінчення роботи; цивільно-правовий договір.

При цьому, визначити заробітну плату за нормами постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 306 можливо у тому випадку, якщо особі заробітна плата спочатку виплачувалась авансом, а потім було здійснено виплату різниці (доплати) між нарахованою по розцінкам сумою заробітної плати та нарахованим протягом року (кварталу, півріччя) авансом.

Водночас, у випадках, коли робітники отримували помісячну заробітну плату і їм було здійснено доплати, премії за реалізацію продукції, за перевиконання планів та по результатам роботи за рік, дія зазначеної постанови на них не поширюється.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44