Загальна тривалість основної і додаткової щорічних відпусток працівника становить 27 к. дн. Він викорис­товує 24 к. дн., аза решту - 3 к. дн., одержує грошову компенсацію. За яким кодом типу нарахувань слід відо­бразити у таблиці б звіту за формою № Д4 суму компенсації за невикористану відпустку?

Відповідно до п, 9 розділу IV Порядку № 435 відо­мості про суми нарахованої застрахованій особі за­робітної плати (доходу) у звітному місяці формуються страхувальником у таблиці 6 звіту за формою № Д4 у розрізі кожної застрахованої особи. У таблиці 6 графа 10 «Код типу нарахувань» заповнюється лише у ви­падках, передбачених переліком кодів типу нараху­вань 1-12.

За бажанням працівника, частина щорічної від­пустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні (ст. 24 Закону про відпустки).

У таблиці 6 звіту за формою № Д4 суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, відображаються з кодом типу нарахувань 10. Для суми компенсації за невикористану щорічну відпустку зазначений код не застосовується.

Водночас у графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» передбачено відображення виплати суми на­рахованої заробітної плати. При цьому сума нарахо­ваної заробітної плати включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Згідно з пп. 2.2.12 п. 2.2 розділу 2 Інструкції № 5 суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток відно­сять до фонду додаткової заробітної плати.

Отже, суму компенсації за невикористану від­пустку, яку виплачують працівнику за умовами ст. 24 Закону про відпустки, відображають у табли­ці б звіту за формою № Д4 у складі нарахованої за­робітної плати за звітний місяць. Код типу нараху­вань для такої компенсації не встановлено, тому у графі 10 таблиці б слід поставити прочерк, а у гра­фі 9 «Код категорії ЗО» - код 01.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44