Працівниця пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами 10 квітня, а 21 квітня написала заяву про звільнення. Підприємство нарахувало та виплатило допомогу по вагітності та пологах.

Як відобразити це у звіті?

Відповідно до частини першої ст. 19 Закону № 1105 право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою пра­цездатності мають застраховані громадяни України, іно­земці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжна­родним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з на­станням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не пе­редбачено законом.

Отже, підприємство нараховує суми допомоги та відображає їх у звіті за формою № Д4 за квітень у роз­різі місяців з кодом категорії застрахованої особи 42 чи 43, кодом типу нарахування «1», кількості днів від­пустки у реквізиті «16» і сум допомоги та єдиного вне­ску реквізитах 17,18,19,20.

Разом з тим у таблиці 5 звіту за формою № Д4 заповню­ються два рядки:

Рядок 1: - вказується інформація про початок відпустки з кодом категорії особи «5» - особи, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами; Рядок 2: - дані про припинення трудових відносин з кодом категорії особи «1» - наймані працівники з трудо­вою книжкою (чи «2» - наймані працівники (без трудової книжки), якщо це була сумісниця).
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44