Виправлення помилок у звітності з ЄСВ

07-04-2017 09:25 470


При складанні будь-якої звітності, у тому числі з ЄСВ, може бути допущено помилки. У консультації розглянемо загальний порядок уточнення показників у раніше поданому звіті з ЄСВ. ,

Загальні положення

Механізм складання і подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (далі – Звіт) (форма No Д4 (місячна), визначено Порядком, затвердженим наказом Міндоходів від 14.04.15 р. No 435 зі змінами, далі – Порядок No 435).

Згідно з розд. V Порядку No 435 способи виправлення помилок, допущених у Звітах , залежать від декількох чинників:

- по-перше, від строку їх виявлення (до чи після закінчення граничного строку подання Звіту).

Нагадаємо, Звіт подається до органів Міндоходів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду, яким є календарний місяць. ;

- по-друге, від суті допущеної помилки. Так якщо неправильно зазначено персональні дані про застрахованих осіб, то виправити помилку можна шляхом подання додаткових та(або) скасовуючих форм звітності, які подаються разом зі Звітом за поточний період. А якщо помилка пов’язана зі зміною в сумах зарплати або доходу, на які нараховується ЄСВ, то вона виправляється в поточній звітності того місяця, у якому була виявлена.

Підставою для виправлення помилок у раніше поданому Звіті є:

виявлення помилок (недостовірних відомостей) безпосередньо страхувальником;

отримання від органу Міндоходів повідомлення про виявлення органом ПФУ недостовірних даних у Звіті.

Способи виправлення

Для різних помилок у Звіті встановлено різні способи їх виправлення. Зупинимося на них докладніше.

Помилки у відомостях про кадрові зміни

Назвемо помилки, які може допустити страхувальник при заповненні таблиці 5 Звіту:

за попередній звітний період не наведено дані про рух кадрів, наприклад недостовірно відображено інформацію:

про дату укладення або розірвання із застрахованою особою трудового договору;

початку і закінчення дії цивільно-правового договору (далі – ЦПД), крім ЦПД, укладеного з підприємцем, якщо роботи, що виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

укладення або розірвання договору із застрахованою особою, працевлаштованою на нове робоче місце;

початку і закінчення відпустки по вагітності та пологах, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років.

Якщо в таблиці 5 Звіту за попередній звітний період було допущено хоча б одну з вищеперелічених помилок, виправити її можна в поточному періоді. Тобто треба подати Звіт за попередній період, що містить титульний аркуш (перелік таблиць) і таблицю 5 з позначкою «Додаткова» з правильними даними про одну або декількох застрахованих осіб.

Нагадаємо, якщо за один і той самий період подаються додаткова і скасовуюча таблиці, то до кожної з них заповнюється окремий титульний аркуш, тобто вони подаються як два різних Звіти

Як бачимо, виправлення помилок шляхом подання скасовуючих або додаткових таблиць допускається лише у випадках, коли помилка допущена в реквізитах страхувальника або застрахованої особи.

Помилки у відомостях про застраховану особу

Способи виправлення помилок, допущених у персональних даних працівника.

Якщо помилка у відомостях про застраховану особу, базу нарахування ЄСВ, суми обчисленого ЄСВ або будь-яка інша помилка, виявлена страхувальником до закінчення строку подання Звіту (тобто до 20-го числа).

Слід повторно сформувати і подати Звіт до органу доходів та зборів . При цьому у відповідних таблицях Звіту треба проставити позначку в полі «Тип: початкова». У цьому випадку останній Звіт, поданий в електронній або паперовій формі, уважатиметься дійсним.

Помилка у відомостях про застраховану особу, виявлена страхувальником самостійно після закінчення строку подання Звіту.

Наприклад, у таблиці 5 та/або 6 перекручено якийсь показник: П. І. Б. застрахованої особи; громадянство; код страхувальника; код категорії застрахованої особи; код підстави для обчислення спеціального стажу; номер облікової картки застрахованої особи (номер застрахованої особи) тощо.

У періоді виявлення помилки слід сформувати два Звіти: скасовуючий і новий. Новий Звіт повинен містити: титульний аркуш з переліком таблиць; заповнену таблицю (таблиці) зі статусом «Скасо-

вуюча» (у ній робиться позначка напроти зазначеного типу Звіту).

У таблиці (таблицях) повторно відображаються виявлені недостовірні відомості (на одну або декілька застрахованих осіб). При цьому до скасовуючої таблиці переносять інформацію тільки про тих застрахованих осіб, у даних яких було допущено помилки. Одночасно вносяться правильні дані до таблиці (таблиць) зі статусом «Початкова». Інші дані повторюються.

Зверніть увагу: якщо виникає необхідність повністю скасувати дані в таблицях 5 та 7 Звіту, подаються тільки скасовуючі таблиці.

Помилки в сумах нарахованої зарплати або доходу

Якщо помилки було допущено в сумах нарахованого доходу та ЄСВ при заповненні таблиці 6 Звіту, а отже, і таблиці 1, то їх можна виправити тільки в поточному Звіті. При цьому показники повинні коригуватися в поточному Звіті за допомогою відповідних кодів нарахування, зазначених у графі 10 «Тип нарахування» таблиці 6.

Наприклад: нарахована в минулих періодах зарплата, на яку страхувальником самостійно донараховано ЄСВ, наводиться з кодом «2». Ця ж зарплата, на суму якої страхувальник самостійно зменшив надмірно нараховану суму ЄСВ, відображається з кодом «3».

Відділ ведення електронних реєстрів
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44