Працівник у зв'язку з виходом на пенсію звільнився в лю­тому 2017 р. У квітні 2017 р. йому нараховано премію за рік. Як правильно нарахувати ЄСВ з премії та як відо­бразити іїсуму у звіті з ЄСВ?

Для осіб, які працюють у сільському господарстві, за­йняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають по­слуги) за цивільно-правовими договорами, творчих пра­цівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результа­тами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюєть­ся також на осіб, яким після звільнення з роботи нарахо­вано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або, згідно з рішенням суду, - середню заробітну плату за ви­мушений прогул (а. 7 Закону про ЄСВ).

Порядок справляння ЄСВ із суми премії залежить від того, разова вона чи нарахована за більший проміжок часу. Звичайно, до уваги потрібно брати також розмір на­рахованої заробітної плати.

У разі якщо одноразова премія за рік і заробітна пла­та не були поза межами максимальної бази нарахування ЄСВ, її потрібно відобразити в таблиці б поточної звітності з ЄСВ з кодом типу нарахувань «1» (особа звільнена), вка­зати місяць і рік, за який проведено нарахування «02.2017» (особа була звільнена в лютому 2017 р.), в реквізиті 17 та 18 відображаємо суму премії, в реквізиті 20 і 21 - суму нарахо­ваного ЄСВ. Крім того, в таблиці 1 додатка 4 звітності з ЄСВ в рядку б вказуємо суму донарахування та зміст помилки (донарахування особі суми премії за рік після звільнення).

У разі якщо одноразова премія за рік і заробітна плата була поза межами максимальної бази нарахування ЄСВ, її потрібно відобразити в таблиці 6 поточної звітності з ЄСВ з кодом типу нарахувань «1» (особа звільнена), вказати місяць та рік, за який проведено нарахування «02.2017» (особа була звільнена в лютому 2017 р.), в реквізиті 17 ві­дображаємо суму премп, а реквізити 18,20 та 21 не запо­внюємо. В цьому випадку сума премії виплачується особі без нарахування ЄСВ.

У разі якщо сума премії за рік розбивається помісячно, то дії робимо ті самі, тільки суму премії вказуємо за кожен місяць окремо і заповнюємо тільки реквізит 17.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44